19. oktober 2017

Psykiatritopmøde 2017: “Det hele starter lige her”

Hvordan skaber vi en psykiatri, hvor brugerne er i centrum, hvor recovery og håb er centrale værdier, og hvor der er ressourcer nok til at sikre en psykiatri i verdensklasse. Det var et par af de store spørgsmål, der blev vendt på dette års psykiatritopmøde.

Debat på Psykiatritopmøde 2017

“Der har været mange fine ord meget længe, men nu er der brug for at løfte det op på et andet niveau”.

Man skulle tro, at ordene var taget ud af munden på en formand for en af landets mange foreninger inden for psykiatriområdet, eller at det var blevet overhørt på bagerste række under en af de forskellige politikerdebatter.

Men nej. Ordene kom fra socialborgmester i Københavns Kommune Jesper Christensen (S) under en politiker debat til psykiatritopmødet 2017. Her skortede det ikke på visioner og hensigtserklæringer for, hvordan man kunne fremme borgerinddragelsen, udbrede de gode erfaringer og sikre bedre forhold i psykiatrien.

Inden da havde René Dif spillet op til dans med sin sang Vinterbarn, som er dedikeret ungerådgivningen headspace, og som han sang flankeret af 30 kvindelige betjente fra Københavns Politis Damekor. Et stærkt billede, der på fineste vis satte stemningen for en dag, hvor det hele handlede om de psykisk sårbare og deres pårørende.

Jagten på det gode liv

Temaet for i år var, hvordan brugere af psykiatrien kunne få mere indflydelse og ejerskab over egen behandling og eget liv. For som formanden for PsykiatriNetværket Mogens Seider sagde i sin tale fra scenen:

“Psykisk sårbare vil ikke have, hvad vi vil give dem, men de vil have, hvad alle andre mennesker vil have: et godt liv med mening. Derfor giver det ikke mening at tilrettelægge indsatser uden dem. Det giver ikke mening at lave behandlingsplaner og sende dem ud på en lang rejse, hvis de ikke selv er med til at bestemme, hvor rejsen går hen, hvis vi ikke tager en dialog med dem”.

Og noget af det samme fremhævede Mai Mercado, da hun redegjorde for, hvad hun så som de vigtigste områder i forhold til det psykiatriske felt. Her fremhævede hun især tre punkter.

“Som jeg ser det, har vi tre bærende principper i socialpsykiatrien i dag: Vi skal forebygge psykiske vanskeligheder. Vi skal sørge for, at den enkelte har indflydelse på sin behandling og sit liv. Og vi skal bidrage til, at flere bliver en del af et godt fællesskab, måske på en uddannelse, på en arbejdsplads eller i en forening”.

Mai Mercado taler til Psykiatritopmødet, foto: Lars Svankjær

Og ministeren fortsatte sin tale med at slå fast, at vi er nået langt i forhold til at sætte det enkelte menneske i centrum.

“Recovery rummer en tro på, at det er muligt at komme sig. Enhver skal have indflydelse på sit eget liv, og princippet om, at man skal have indflydelse på egen behandling, skal være bærende i psykiatrien. Det bidrager til, at flere kan komme sig og få et bedre liv”, sagde hun.

Inspiration fra England

Inden et panel af politikere kom på scenen, havde dagens gæstetaler fra England, Karen Mellanby, der repræsenterer organisationen Mind, holdt tale. Hun fortalte, hvordan man i England har arbejdet med valgfrihed også i forhold til mennesker med psykisk sygdom.

Her følger pengene borgerne, så de selv vælger hvilken behandling, de ønsker. Hvad de har brug for i forhold til deres recovery, hvad de har brug for i den livsituation, som de er i.

“Men der er også lang vej endnu, og der er et stort arbejde i at overbevise alle læger, at man fremover skal udskrive peerstøtte, terapi og naturoplevelser fremfor piller og antidepressiva”, fortalte Karin Mellanby.

Hendes tale handlede også om, hvordan man i England havde formået at gøre mental sundhed til en folkesag, som både politikere, fodboldspillere og kongehuset talte åbent om og støttede op om.

Behov for mere varige midler

Herefter tog et panel af politikere over. Repræsentanter fra både landets kommuner, regioner og Folketinget diskuterede og kom med indspark til, hvordan man kunne fremme brugernes indflydelse og medbestemmelse.

Der var bred enighed om, at hvis psykiatrien skulle forbedres, var der behov for flere og mere varige midler, men det var også vigtigt, at vi blev bedre til at udbrede de gode eksempler, der er i psykiatrien og i forhold til de sociale indsatser for borgere, der kæmper med psykiske problemer.

“Rigtigt mange partier giver udtryk for, at de vil noget på det her område, men når vi kommer til budgetbordet, så er der langt til skåltalerne”, sagde Karsten Skawbo-Jensen (K), formand for Region Hovedstadens Psykiatriudvalg, og han blev suppleret af sin kollega regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S):

“Krav fra Folketinget om, at patienter skal behandles og udredes inden for 30 dage, kan ikke føres ordentligt ud i livet, hvis der ikke tilføres varige ressourcer til at løfte sådan en opgave. Desværre sker det ikke, og vi har personale, der halser efter, og som sidder tilbage med en følelse af, at de bliver nødt til at gå på kompromis med kvaliteten for at få flere gennem systemet”, fortalte regionrådsformanden.

En ledig seng inden sammensmeltningen

Derfor var det også befriende, at politikerne blev kastet ud på en inspirationstur, der både viste projekter, som kunne aflaste psykiatrien, øge medbestemmelsen hos brugere af psykiatrien og give bedre kvalitet i en tid, hvor ressourcerne er knappe.

Først blev de præsenteret for brugerstyrede senge, der har været gjort forsøg med i flere regioner, og som blandt andet er blevet udrullet efterfølgende i Region Hovedstaden, så der nu er brugerstyrede senge på alle psykiatriske hospitaler – hele 14 stykker i hele regionen.

Et tiltag, der giver kontrollen til borgeren, der selv kan tage de begyndende depressioner eller psykoser i opløbet og få styr på tanker og tristhed, inden korthuset vælter.

Herefter headspace Esbjergs job- og uddannelseslæring, hvor man hjælper børn  og unge tilbage i job og uddannelse uden om det etablerede system. Alt sammen sker med et stærkt virksomhedsnetværk i ryggen.

En livsgivende landsby

Og fra Aarhus var der to eksempler på borgerstyrede budgetter, hvor man eksperimenterede med at give langtidsledige råderetten over 50.000 kroner, så de kan selv kunne skræddersy den beskæftigelsesindsats, som de har brug for.

Og fra Storbylandsbyen Marienlystvangen ved Aarhus fortalte Emma, der havde boet der i en årrække, hvordan det havde ændret hendes liv fuldkommen.

“Det har reddet mig. Jeg var selvmordstruet og ville ikke mere, men efter at være flyttet herud, har det ændret alt”.

Emma fik det bedre, fik et fællesskab, fandt gode venner og en kæreste. Selvmordstankerne forsvandt, og efter ni år kunne hun sige farvel til psykologen og bostøtten, som hun ikke længere havde brug for.

I Marienlystvangen er der fokus på nærhed, fællesskab og godt naboskab i et alternativt boligmiljø, hvor halvdelen af de 40 boliger tilbydes til personer på boligselskabets boligliste og den anden halvdel til beboere, der visiteres via socialpsykiatrien i Aarhus Kommune.

Diagnose skal revurderes

Og tegn på, at recovery og kulturændringen også er ved at blive udbredt i Danmark, kom også frem under politikerdebattens afsluttende bemærkninger, hvor SF?s repræsentant, psykiatri- og socialordfører Trine Torp, lagde op til to helt afgørende ændringer, der skal være med til at gøre op med forestillingen om, at en psykisk lidelse er kronisk.

 “Mange tænker stadig psykisk sygdom som noget kronisk. Det er et paradoks, at vi har brugt hele dagen på at snakke recovery og retten til at komme sig efter en psykisk sygdom. Vi skal sikre, at man som bruger har ret til at få revurderet en diagnose og ret til en udtrapningsplan”, sagde Torp og modtog store klapsalver fra salen.

“Vi skal have en kulturforandring og se på mennesker ikke som objekter, men som borgere, der er drivkraften i deres egen udvikling ? vi må dog ikke glemme, at de kan ikke gøre det alene”.

Hele synet på de psykiske sårbare, psykiatrien og de mange gode eksempler fik også politikerpanelets sidste medlem til at se lyst på fremtiden.

“Efter denne dag går jeg herfra med håb. Jeg synes, at de ting, som vi har hørt om, viser, at der er sket skifte i forhold til det menneskesyn, der er i psykiatrien, og det lyder til, at vi politikere er enige om, at vi skal fortsætte med at skubbe på, så vi bevæger os i den rigtige retning”, sagde Alternativets ordfører for helbred, trivsel og psykiatri, Pernille Schnoor.

Og mens regnen, musikken og talerne forstummede, og de sidste gæster forlod salen på Sankt Annæ Gymnasium, sad man tilbage med en fornemmelse af, at tiden er moden til at få psykiatrien helt op øverst på dagsordenen og få den ligestillet med fysisk sygdom.

Se hele socialminister Mai Mercados tale på Psykaitritopmøde 2017